Teātra izrāžu repertuārs “Šmulītis” ir „Dirty Deal Teatro” un biedrības “Ascendum” bērnu kultūras projekta „Garā Pupa” iniciatīva, kas piedāvā bērniem un pusaudžiem aizraujošas teātra izrādes. “Šmulītis” aicina jaunos skatītājus domāt līdzi un iesaistīties izrādes notikumā, veidojot priekšstatu par laikmetīgu teātri, kā arī atklājot mākslas nozīmīgo lomu cilvēka iekšējās pasaules piepildīšanā. Izrādes tiek veidotas dažādu vecumgrupu bērniem un pusaudžiem, īpaši domājot par jautājumiem, kas ir aktuāli attiecīgajā dzīves posmā, kā arī izvērtējot noteiktajam vecumam atbilstošo teātra izrādes slodzi. Bērniem un pusaudžiem tā ir brīnišķīga iespēja atklāt teātra spēli un aizrauties tajā!