Dirty Deal Teatro

Biedrības "Latvijas Teātra darbinieku savienība" un sadarbības partneru darbības atbalsts 2022. un 2023. gadam.

Biedrība "Latvijas Teātra darbinieku savienība" noslēgusi līgumu (Nr. 13.1.4.0/23/I/012) ar Centrālo Finanšu Līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas norisinās 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalsts kultūras nozares organizācijām biedrībai "Latvijas Teātra darbinieku savienība", “Latvijas Kultūras akadēmija” un biedrībai "Savienojums" (Dirty Deal Teatro) pārvarēt covid - 19 pandēmijas un energoresursu sadārdzinājuma sekas. Projekta plānotais realizācijas laiks ir 6 mēneši. Projekta kopējā atbalsta summa: 170 259.95 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un 95 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 170 259.95 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un 95 centi). Atbalsta summa: 100 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 170 259.95 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un 95 centi), no tās ERAF finansējums: 79,615 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 135 552.46 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit divi eiro un 46 centi) valsts budžeta finansējums: 20,385 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 34 707.49 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņi eiro un 49 centi). Projekta rezultāti ir nodrošināta trīs organizāciju darbība - atbalsts kultūras nozares organizācijām biedrībai "Latvijas Teātra darbinieku savienība", “Latvijas Kultūras akadēmija” un biedrībai "Savienojums" (Dirty Deal Teatro) pārvarēt covid - 19 pandēmijas un energoresursu sadārdzinājuma sekas – telpu noma un uzturēšana.

Dirtydealteatro.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu. Mēs neizmantojam reklāmai nepieciešamās sīkdatnes!